Xy, XX i tot en que hi ha entremig

Mélanie Perpiñá del Campo
Psicòloga i terapeuta

La diversitat sexual és un tema que ens resulta comú i que s’ha difós molt durant els últims anys. Però encara hi queden molts dubtes, el que fa que a vegades ens resulti fins i tot llunyà. Però, de fet, és un concepte que ens afecte a cadascun de nosaltres. Quina és la realitat científica sobre la diversitat sexual? Coneixem la diferència entre sexe, gènere, identitat i orientació sexual? Sabries mesurar-te en cadascun d’aquests aspectes?

Sexe biològic: quins genitals tinc?

Cuadro de texto: Més enllà del sistema binari i l’heteronorma. STEILAS. LGTBIQ TALDEA, Guia per treballar la diversitat afectiva, sexual i de gènere, 2015. Il·lustració: Concetta Probanza. Conèixer el nostre sexe sol ser la variable més senzilla de definir, ja que ens hem de basar en la nostra biologia i genètica. En funció de com naixem, posseïm uns determinats òrgans sexuals, cromosomes i hormones que formen el nostre cos. Així doncs, tenim caràcters sexuals masculins, femenins o combinats (en el cas de la intersexualitat). 

Expressió de gènere: quins comportaments porto a terme?

L’expressió de gènere fa referència als rols que adoptem, és a dir, als aspectes formals que una societat donada considera apropiats pels homes i per les dones. Existeixen una sèrie de comportaments i atributs que es consideren més masculins i d’altres més femenins. Per exemple, maquillar-se es considera una expressió de gènere femení i, en canvi, obrir la porta a l’entrada d’un restaurant per deixar passar la parella primer n’és una de gènere masculí. 

Identitat de gènere: a quin gènere sento que pertanyo?

És el sentiment d’identificació cap a un determinat gènere. En altres paraules, és el fet de sentir-se home, dona o un punt entremig. 

Orientació sexual: qui m’atreu sexual i emocionalment?

L’orientació del desig sexual determina qui escollirem a l’hora d’establir vincles sexuals i emocionals. Independentment de la resta de circumstàncies, ens poden atreure més els homes o les dones, cadascú en diferents mesures. 

Com pots observar, «ser home» o «ser dona» va molt més enllà del sexe biològic que ens ve de fàbrica. Aquest concepte es veu representat en la imatge: cada un d’aquests factors estan formats per un continu, i no una dicotomia. És a dir, ens podem posicionar a qualsevol punt de les fletxes. És més, ens podem posicionar dins cada un d’aquests continus cap a una direcció diferent ja que, encara que en moltes persones s’hi pot trobar certa relació, són independents entre sí. 

Confós? Aquests patrons tan diversos són, en realitat, molt comuns. Fes la prova amb tu mateix: com et valoraries dins cada factor?

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *